Praktyczne aspekty inwestowania w kontrakty na różnicę kursową (CFD)

Praktyczne aspekty inwestowania w kontrakty na różnicę kursową (CFD)

Inwestowanie w kontrakty na różnice kursową (CFD) stało się popularnym sposobem uczestniczenia na rynkach finansowych. Dzięki tym instrumentom nie musimy faktycznie posiadać rzeczywistych aktywów. CFD umożliwiają spekulację na wzrosty i spadki cen różnych innych instrumentów finansowych. Mogą to być akcje, indeksy, surowce czy bardzo popularne waluty. Aby stosować to uniwersalne narzędzie, należy znać kilka aspektów z nim związanych.

Transakcje, czyli otwieranie i zamykanie pozycji CFD

Podstawowa i najważniejsza umiejętność to otwieranie pozycji CFD. Bez niej niemożliwe byłoby w ogóle stosowanie tego narzędzia. Na platformie handlowej należy wybrać instrument bazowy, którym chcemy handlować oraz kierunek w jaki pójdzie cena – czy spodziewasz się wzrostu (long), czy spadku (short) ceny. Mogą to być akcje, obligacje, surowce, indeksy fundusze i wiele innych. Ograniczeni jesteśmy w zasadzie tylko możliwościami, jakie oferuje nam nasz broker. Dlatego warto wybrać brokera globalnego, u którego pula aktywów jest największa. W trakcie otwierania zlecenia wpisujemy ilość kontraktów, którą chcemy kupić lub sprzedać. Wskazane jest również ustawić stop loss oraz take profit – poziomy wyceny, które automatycznie zamykają pozycję w razie osiągnięcia ustalonego zysku lub straty.

Wybór i korzyści dźwigni finansowej

Jedną z charakterystycznych cech CFD jest możliwość korzystania z dźwigni finansowej. Naturą tego instrumentu są niskie pojedyncze wartości zysku. Aby osiągać lepsze wyniki, brokerzy często oferują dźwignie finansową. Mechanizm lewara, jak również jest nazywany, pozwala kontrolować pozycję o większej wartości niż zainwestowane środki. Przykładowo, dźwignia 1:10 pozwoli otworzyć pozycję o wartości 10 razy większej niż depozyt. To zwiększa potencjał zysków, ale także również naraża na ryzyko większych strat.

Ciągłe monitorowanie rynku i analiza wyników

Monitoring rynków to kluczowy element każdego sposobu inwestowania również w kontrakty CFD. Warto korzystać z pomocy narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej, aby podejmować bardziej przemyślane decyzje. Śledzenie wskaźników ekonomicznych, raportów firmowych i innych wydarzeń, które mogą wpłynąć na ceny instrumentów pozwala nam na lepsze reagowanie i przewidzenie ruchów wyceny.

Handel na tzw. krótkie i długie zlecenia

Jedną z głównych zalet CFD jest możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen. Dzięki możliwości tzw. handlu krótkiemu (short) inwestorzy mogą czerpać korzyści nawet z trudnych warunków rynkowych. Trzeba pamiętać, że jest to kontrakt na zmianę różnicy cenowej. Równie dobrze możemy założyć, że cena spadnie i otworzyć kontrakt (short) na taki scenariusz.

Rozmiar kosztów transakcyjnych

Inwestowanie zawsze wiąże się z pewnymi kosztami. Oprócz różnicy między ceną kupna a sprzedaży (spreadem), istnieją również prowizje i opłaty, które brokerzy mogą naliczać za transakcje. Pamiętając, że inwestowanie w CFD wiąże się z częstymi transakcjami, warto dokładnie zrozumieć strukturę kosztów danego brokera, aby koszty nie „zjadły” nam zysków.

Ustawianie zleceń zabezpieczających

Jak już wspomnieliśmy, omawiając transakcje na kontrakty CFD, w trakcie handlu możemy stosować zlecania zabezpieczających. Takie zlecenia to istotny i podstawowy element zarządzania ryzykiem w trakcie inwestowania w CFD. Zlecenie stop loss chroni przed większymi stratami, zamykając pozycję przy określonym poziomie ceny. Przeciwne zlecenie, tj. take profit pozwala zabezpieczyć osiągnięty zysk, zamykając pozycję, gdy cena osiągnie określony poziom. Nie będziemy się wtedy obawiać, że przegapimy moment opłacalności.

Edukacja i psychologia inwestowania

Emocje odgrywają istotną rolę w inwestowaniu. Trzeba unikać podejmowania impulsywnych decyzji pod wpływem emocji. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku strat. Kluczowe jest trzymanie się założonej wcześniej strategii inwestycyjnej. Zdobywanie doświadczenia oraz edukacja pozwoli nam na podejmowanie decyzji opartych na suchej analizie a nie emocjach. Jeżeli dobrze znamy narzędzia i zasadę działania rynku, wtedy wszelkie wydarzenia, jakie dzieją się na rynku, są dla nas bardziej czytelne i zrozumiałe.

Kontrakty CFD są bardzo ciekawym narzędziem inwestycyjnym. Jest to opcja odpowiednia dla bardziej zaawansowanych inwestorów, gdyż wymaga umiejętności przewidywania przyszłych cen aktywów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z pomocy zaawansowanych doradców. Jest to opcja warta rozważenia jako część swojego portfela inwestycyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *